ידיעות אחרונות – עיתון דיגיטלי קישור לפרוייקט

ידיעות אחרונות – גיליון דיגיטלי

במסגרת עבודתי בידיעות טכנולוגיות.

ניהול פרויקט המהדורה הדיגיטלית של ידיעות אחרונות,

הפרויקט כלל אינטגרציה עם פלימוס למימוש רכישת המינוי וניהול המשתמשים

ואינטגרציה עם חברת אוליב שמבצעת את ההמרה בפועל של דפי העיתון למהדורה דיגיטלית בפלאש

כל הזכויות שמורות לידיעות טכנולוגיות.