פאוזה קישור לפרוייקט

PAUZA

במסגרת עבודתי במנטיס,

אחזקת אתר האינטרנט של חברת פאוזה (קפה לוואצה).

אפיון ממשק משתמש של חברת פאוזה וניהול הפרויקט בכל שלביו,עיצוב פיתוח ובדיקות.

כל הזכויות שמורות למנטיס.