HOT ynet קישור לפרוייקט

Ynet - עמוד הבית - HOT

במסגרת עבודתי בידיעות טכנולוגיות.

ניהול פרויקט אתר הוידיאו המשותף של HOT ו ynet.

ניהול פרויקט הוידיאו,הסבת פורמט הקבצים,פיתוח נגנים,תמיכה בפרסום,

אפיון ופיתוח מערכת ניהול התוכן,הסטטיקות ואינטגרציה עם ספקי התשתית.

כל הזכויות שמורות לידיעות טכנולוגיות וידיעות אינטרנט.