UI לאתר מדריכי וידיאו שיעורים פרטיים

UI לאתר מדריכי וידיאו שיעורים פרטיים
תמונה 1 מ 1

UI לאתר מדריכי וידיאו ושיעורים פרטיים.

ביצוע מחקר שוק ואפיון ממשק המשתמש לאתר שישמש כפלטפורמה ליצירת אתרים מרובים

לנושאי תוכן שונים להעברת קורסי וידיאו בתשלום.

ביצוע אפיון טכנולוגי של מערכת ניהול התוכן,המשתמשים והדוחות של האתרים.