ynet אפליקציית ה- iPhone קישור לפרוייקט

ynet

ניהול פרויקט אפליקציית ynet (הראשונה) ל iPhone.

ניהול אינטגרציית שליפת התכנים מאתר ynet

הסבת קבצי הוידיאו לפורמטים הנדרשים ע"י אפל

התאמות נדרשות לתמיכה באפליקצייה במערכת ניהול התוכן של ynet

כל הזכויות שמורות לידיעות טכנולוגיות וידיעות אינטרנט.